Sposoby płatności

1) gotówką w Sekretariacie w Gdańsku-Wrzeszczu
2) przelewem na poniższe konto bankowe:

Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS
Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk
16 1050 1764 1000 0090 7503 5072 – ING Bank Śląski
tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia + data zgłoszenia

3) płatność online (wkrótce)

Opłaty i raty

Harmonogram opłat

1. Podczas zamawiania kursu nie trzeba nic płacić – płatności online są obecnie wyłączone. Opłacamy kurs dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z Sekretariatu. Możliwa jest płatność jednorazowa lub w ratach.
2. W celu potwierdzenia woli udziału w kursie prosimy zazwyczaj o wpłatę zaliczki lub pierwszej raty w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na kurs. W przypadku późniejszej rezygnacji z kursu (przed jego rozpoczęciem) opłaty te podlegają pełnemu zwrotowi.
3. W przypadku opłaty jednorazowej cena kursu może być niższa – odpowiednie informacje podane są zawsze w ofercie kursu na stronie internetowej, a także podczas wypełniania formularza zapisu na kurs.
4. Zamawiający po internetowym zgłoszeniu na kurs otrzymuje e-mailem różne propozycje płatności do wyboru. Harmonogram opłat uwzględnia wszystkie przysługujące zniżki, o których Organizator został poinformowany przez Zamawiającego.

Raty

Cena kursu w ratach jest zawsze ceną bazową, nazywamy ją ceną regularną. Od niej naliczamy zniżki, jeśli Zamawiający jest do nich uprawniony. Raty spłacane są najczęściej bezpośrednio Organizatorowi, bez pośrednictwa instytucji finansowych.
Rok szkolny 2024/25

a) Kurs Maturalny jednoroczny: 8 rat w następujących po sobie miesiącach,
b) Kursu Ósmoklasisty jednoroczny: zaliczka w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia + 3 raty w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik.

Zainteresowanym umożliwiamy również Raty SANTANDER – dogodne rozwiązanie umożliwiające systematyczną płatność miesięczną rozłożoną na dowolny okres od 4 do 48 miesięcy – opcja dostępna dla każdego rodzaju kursu.