Rok szkolny 2021/22 Ankieta Ósmoklasisty

Czy po kilku miesiącach spędzonych z nami poleciłabyś kurs w Indeksie swoim znajomym?

TAK – 575 odpowiedzi NIE – 41 odpowiedzi

93%

7%

Uzasadnienie polecenia:

  • Powiększyłam swoją wiedzę i przerobiłam lepiej materiał niż na lekcjach
  • Nawet z przymusu można powtórzyć bardzo ważny materiał
  • Dzięki Indeksowi swoje wyniki na próbnych podciągnęłam o 20%
  • Super obsada nauczycieli, którzy bardzo dobrze uczą na egzamin
  • Mimo, że często nie chce mi się przychodzić do szkoły w sobotę, uważam, że jest to przydatny kurs
  • Dobra atmosfera oraz dobre przygotowanie. W te półtorej godziny jesteśmy w stanie zrobić więcej zadań niż przez cały tydzień w szkole
  • Przeciwieństwo zwykłej szkoły to znaczy w Indeksie panuje przyjazny klimat, dobry kontakt z nauczycielem, brak stresu

Rok szkolny 2021/22 Egzamin Ósmoklasisty
Średnia uczniów Indeksu w porównaniu do średniej krajowej.

przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu
język polski 60% 75%
matematyka 57% 85%
język angielski 67% 92%

* dane uzyskane od 212 uczestników (stan na dzień 12.07.2022 r.)

Rok szkolny 2020/21 Egzamin Ósmoklasisty
Uczniowie Indeksu na tle wyników ogłoszonych przez CKE.

przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu
język polski 60% 79%
matematyka 47% 77%
język angielski 66% 92%

* dane uzyskane od 82 uczestników (stan na dzień 08.07.2021 r.)

Rok szkolny 2019/20 Egzamin Ósmoklasisty

Tak wygląda porównanie wyników uczniów Indeksu z wynikami ogłoszonymi przez CKE.

przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu
język polski 59% 76%
matematyka 46% 76%
język angielski 54% 86%

* dane uzyskane od 76 uczestników (stan na dzień 05.08.2020 r.)

Rok szkolny 2018/19

W dniu ogłoszenia przez CKE wyników egzaminów poprosiliśmy rodziców uczniów Indeksu o przesłanie informacji o wynikach uzyskanych przez ich dzieci – z tych przedmiotów, w których uczestniczyli.
Dowiedzieliśmy się, jak bardzo różnią się wyniki uczniów Indeksu od wyników w województwie oraz w samym Trójmieście. Jesteśmy przekonani, że uzyskaliśmy wystarczająco dużo danych, by porównanie było miarodajne. Poniżej prezentacja średnich wyników z poszczególnych przedmiotów w ujęciu procentowym.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

przedmiot województwo pomorskie uczniowie Indeksu
język polski 62% 81%
matematyka 44% 75%
język angielski 58% 87%

* dane uzyskane od 62 uczestników (stan na dzień 26.06.2019)

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

przedmiot/zakres województwo pomorskie uczniowie Indeksu
historia +WOS 58% 74%
język polski 62% 82%
przyroda 48% 71%
matematyka 42% 74%
język angielski podstawowy 68% 92%
język angielski rozszerzony 53% 83%

* dane uzyskane od 38 uczestników (stan na dzień 24.06.2019)

Zapraszamy wszystkich do biura Indeksu w godzinach pracy w przypadku chęci zweryfikowania powyższych danych.