Rok szkolny 2022/23

Rok szkolny 2022/23 
Egzamin Ósmoklasisty. Średni wynik uczniów Indeksu w porównaniu do średniego wyniku w kraju.

przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu
język polski 66% 82%
matematyka 53% 86%
język angielski 66% 91%

* dane uzyskane od 404 uczestników (stan na dzień 12.07.2023 r.)

ANKIETA UCZNIÓW INDEKSU

Czy po kilku miesiącach spędzonych z nami poleciłabyś kurs w Indeksie swoim znajomym?

TAK NIE

92%

8%

Uczniowie uzasadniają swoje polecenie:

 • Kurs pomógł mi zrozumieć wiele rzeczy: od lektur, przez gramatykę, interpunkcję i ortografię, do pisania rozprawek i opowiadań
 • Bardzo dużo się nauczyłam, zrozumiałam zagadnienia będące dla mnie trudnością, a nauczycielka motywowała mnie do pracy i wprowadzała cudowną atmosferę
 • Osoby którym bym polecił ten kurs pokochałyby matematykę tak samo jak ja!
 • Chodząc na Indeks nauczyłam się więcej niż w szkole przez kilka lat
 • Kurs bardzo pomógł mi w zrozumieniu zadań, nauczeniu się znajdywania odpowiedzi, poznałam nowe zwroty i wyrażenia oraz był to miło spędzony czas
 • Widziałam progres i nie czułam zniechęcenia wracając tu co tydzień
 • Czuję się o wiele lepiej z robieniem arkuszy oraz poprawiłem o bardzo dużo swój wynik.
 • Powiększyłam swoją wiedzę i przerobiłam lepiej materiał niż na lekcjach
 • Nawet z przymusu można powtórzyć bardzo ważny materiał
 • Dzięki Indeksowi swoje wyniki na próbnych podciągnęłam o 20%
 • Super obsada nauczycieli, którzy bardzo dobrze uczą na egzamin
 • Mimo, że często nie chce mi się przychodzić do szkoły w sobotę, uważam, że jest to przydatny kurs
 • Dobra atmosfera oraz dobre przygotowanie. W te półtorej godziny jesteśmy w stanie zrobić więcej zadań niż przez cały tydzień w szkole
 • Przeciwieństwo zwykłej szkoły to znaczy w Indeksie panuje przyjazny klimat, dobry kontakt z nauczycielem, brak stresu

Rok szkolny 2021/22
Egzamin Ósmoklasisty. Średni wynik uczniów Indeksu w porównaniu do średniej krajowej.

przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu
język polski 60% 75%
matematyka 57% 85%
język angielski 67% 92%

* dane uzyskane od 212 uczestników (stan na dzień 12.07.2022 r.)

Rok szkolny 2020/21
Egzamin Ósmoklasisty. Uczniowie Indeksu na tle wyników ogłoszonych przez CKE.

przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu
język polski 60% 79%
matematyka 47% 77%
język angielski 66% 92%

* dane uzyskane od 82 uczestników (stan na dzień 08.07.2021 r.)

Rok szkolny 2019/20

Egzamin Ósmoklasisty. Porównanie wyników uczniów Indeksu z wynikami ogłoszonymi przez CKE.

przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu
język polski 59% 76%
matematyka 46% 76%
język angielski 54% 86%

* dane uzyskane od 76 uczestników (stan na dzień 05.08.2020 r.)

Rok szkolny 2018/19

Egzamin Ósmoklasisty. W dniu ogłoszenia przez CKE wyników egzaminów poprosiliśmy rodziców uczniów Indeksu o przesłanie informacji o wynikach uzyskanych przez ich dzieci – z tych przedmiotów, w których uczestniczyli.
Dowiedzieliśmy się, jak bardzo różnią się wyniki uczniów Indeksu od wyników w województwie oraz w samym Trójmieście. Jesteśmy przekonani, że uzyskaliśmy wystarczająco dużo danych, by porównanie było miarodajne. Poniżej prezentacja średnich wyników z poszczególnych przedmiotów w ujęciu procentowym.

przedmiot województwo pomorskie uczniowie Indeksu
język polski 62% 81%
matematyka 44% 75%
język angielski 58% 87%

* dane uzyskane od 62 uczestników (stan na dzień 26.06.2019)

Zapraszamy wszystkich do biura Indeksu w godzinach pracy w przypadku chęci zweryfikowania powyższych danych.