Bydgoszcz

Gdańsk Centrum
VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Wrzeszcz
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Wrzeszcz
Sekretariat Indeksu, G.C.H. Manhattan, IIIp., lok. 362 i 361
Kursy maturalne (tylko grupy kameralne)Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Centrum
VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Oliwa
Lokalizacja w trakcie ustalania *
* W związku z zagrożeniem epidemicznym w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/21 nasze zajęcia nie rozpoczną się w V Liceum Ogólnokształcącym, pierwszy raz po 23 latach. Prowadzimy rozmowy z innymi placówkami, niebawem zaproponujemy alternatywną, możliwie dogodną lokalizację. Mamy nadzieję, że wkrótce kursy Indeksu powrócą do Piątki.
Sopot
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Książąt Pomorskich 16/18
Kursy maturalne (wybrane przedmioty, w tym biologia)
Gdynia
X Liceum Ogólnokształcące, ul. Władysława IV 58,
przy stacji SKM Wzg. Św. Maks.
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Ze względu zróżnicowane zainteresowanie uczniów poszczególnymi  przedmiotami i miejscami zajęć, nie wszystkie kombinacje kursów
(przedmiot+poziom zajęć+rodzaj grupy) dostępne będą w każdej wymienionej szkole.