Próbna matura

50,00 

Wyczyść
Dla kogo

Sprawdź się, zanim sprawdzi
Cię komisja!

Doskonała okazja, aby sprawdzić się w warunkach zbliżonych do prawdziwego egzaminu, porównać
z innymi i ocenić swoje szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów.

Udział w próbnej maturze mogą wziąć:

  • tegoroczni maturzyści liceów i techników,
  • absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy planują poprawić maturę (formuła 2023),
  • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują poprawić maturę (formuła 2015),
  • pozostali chętni, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi z wybranego przedmiotu.
Dlaczego warto

Rozgrzewka przed egzaminem


Próbne matury ze względu na swoje walory treningowe oraz diagnostyczne są istotnym elementem przygotowania się do prawdziwego egzaminu maturalnego.

Standardy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin przebiega z zachowaniem wszystkich wytycznych CKE.
Na salę można wnieść jedynie niezbędne przedmioty:

  • długopis,
  • dowód osobisty,
  • wodę,
  • dodatkowo: linijkę i kalkulator prosty (matematyka, chemia, fizyka).

Arkusze egzaminacyjne są autorską pracą nauczycieli współpracujących z Indeksem.
Prace sprawdzane są przez egzaminatorów.

Jesteś gotowa/-y?

Sprawdzony arkusz maturalny możesz odebrać z Sekretariatu.
Dowiesz się, które zagadnienia masz opanowane, jakie popełniła/-eś błędy, w jakim obszarze warto się poprawić. Otrzymasz też cenne wskazówki, jak uzyskać więcej punktów na prawdziwej maturze.

organizacja

Terminy próbnych matur


DNI OTWARTE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 
12 marca (wtorek), godz. 15:00, Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4

MATEMATYKA poziom podstawowy
13 marca (środa), godz. 15:00, Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4

 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Polanki 130

17 marca, godz. 9.00                                                         

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy                     
CHEMIA poziom rozszerzony                                      
WOS poziom rozszerzony

17 marca, godz. 12.30

JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony
MATEMATYKA poziom rozszerzony

24 marca, godz. 9.00                                                        

JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony                      
HISTORIA poziom rozszerzony
GEOGRAFIA poziom rozszerzony

24 marca, godz. 12.30

FIZYKA poziom rozszerzony
BIOLOGIA poziom rozszerzony

Uczniom, którzy z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w Próbnej Maturze w terminach głównych (podanych wyżej), umożliwimy napisanie arkusza w terminie dodatkowym.
W takiej sytuacji prosimy o informację mailową, zawierającą przyczynę zmiany terminu oraz przedmiot Próbnej Matury.

 

 

 

 

Zasady uczestnictwa w próbnej maturze
1. Udział w Próbnej Maturze z Indeksem wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.
2. Bezpłatny udział w próbnych maturach przysługuje Uczniom Indeksu pod warunkiem, że liczba wybranych przez niego próbnych matur jest nie większa niż liczba przedmiotów, z których korzysta w ramach trwającego obecnie kursu (jednorocznego lub semestralnego).
3. Udział w próbnych maturach dla maturzystów niebędących uczestnikami kursu w Indeksie jest płatny 50 złotych/przedmiot.
4. W formularzu zgłoszenia na Próbną Maturę Uczeń Indeksu zaznacza liczbę przedmiotów, w których uczestniczy na kursie rocznym lub semestralnym, a następnie wybiera przedmioty, z których chce napisać próbny egzamin. Próbne matury przysługujące bezpłatnie nie muszą dotyczyć tych samych przedmiotów, które Uczeń ma na kursie.
5. W przypadku przekroczenia limitu miejsc na przedmiot lub termin, pierwszeństwo przysługuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
6. Zarejestrowani uczestnicy Próbnej Matury z Indeksem otrzymają pocztą e-mail przypomnienie o dacie i miejscu egzaminu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi, najpóźniej na 3 dni przed egzaminem. W formularzu zgłoszeniowym prosimy wpisać aktualny i używany na co dzień adres poczty elektronicznej.
7. Osoby, które chcą wziąć udział w kilku egzaminach, których terminy się pokrywają, będą mogły przystąpić do jednego z egzaminów w dodatkowym terminie.
8. Wyniki Próbnej Matury z Indeksem zostaną przesłane na adres e-mail uczestnika najpóźniej w ciągu 3 tygodni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
9. UWAGA! Godziny egzaminów z poszczególnych przedmiotów z powodów organizacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie, zatem prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie internetowej lub na poczcie e-mail na krótko przed planowaną datą egzaminu.
10. Zgłoszenia na Próbną Maturę z Indeksem (w przypadku, gdy wcześniej nie zastanie wyczerpany limit przyjęć) wysyłać można najpóźniej do godziny 15.30 w przeddzień egzaminu z danego przedmiotu.
11. Na Próbnej Maturze z Indeksem korzystać można tylko z materiałów i przyborów dozwolonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego przedmiotu.