Próbna matura

Zapraszamy do zapisywania się na Próbną Maturę z Indeksem. Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych (język polski oraz matematyka na poziomie podstawowym) zostaną przeprowadzone w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego (15-16 marca 2023 r.). W tych dniach w próbnych egzaminach mogą wziąć udział zarówno uczniowie Indeksu, jak i maturzyści odwiedzający Dni Otwarte UG.

matura próbna z Indeksem